Saray Tarım A.Ş

1998 yılında temeli atılan Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Misyonunu “Tohumdan sofraya gıda güvenliği” için, kaliteli yem bitkisi yetiştiriciliği ve hayvan refahının sağlanması üzerine oluşturmuştur.

 

Tarım ve hayvancılık sektöründe  ilk adımlar, aşamalı olarak yem bitkisi üretimi, damızlık süt sığırcılığı ve besicilik işletmelerini hayata geçirerek atıldı.  Sürekli yatırımlarla hızla büyüdük ve bugün et ve süt ürünleri işleme tesisleri ile entegrasyonu da sağlayarak, ülkemizin ve Avrupa’nın en  büyük entegre işletmelerinden birisi olmayı başardık.

 

Gönül ve maddi gücün  birleştirilerek, Türk tarımına yaptığımız bu büyük yatırımların, daha da başarılı olması ve büyümesine büyük önem verdik. Amaçlarımız arasında bu işletmeleri gören ve bilgi sahibi olan yetiştiricilerin ve girişimcilerin, modern hayvancılığa ve bilimsel ziraata yöneleceğine, böylece ülkemiz  tarım sektörüne de katkı sağlamayı hedefledik.

İşletmelerimizin bulunduğu bölgelerde, modern hayvancılık ve ziraatın gelişmesi için ayrıca çaba gösteriyoruz.. Kendi kendimize başarılı olmanın çok şey ifade etmeyeceği düşüncesiyle bu yatırımların bölgesel ve  ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyoruz.

 

Modern Et Kombinasında ve Süt Fabrikasında  güveni  önde tutan Saray Çiftliği markası ile üretilen et ve süt ürünlerini  herkesin  tercih ettiği ürünler konumuna taşımak, ürünlerimizi sofralara en doğal haliyle ulaştırmak, ve bir dünya markası olmak için üstün çaba sarf ediyoruz.

Bitkisel Üretim

Besi ve Süt  Sığırcılığı İşletmelerimizde hayvanların yem ihtiyaçlarının göz önünde tutulduğu bir yemleme sistemi uygulanmaktadır. İşletmelerimizde yaklaşık 650 ton/gün tüketilen kaba ve kesif yemin %85’i kuruluşumuzun kendisine ait Adana’nın Karataş ilçesi ile Kayseri’nin Develi ve Yeşilhisar  ilçelerinde toplam 25.000 da. alanda yetiştirilmektedir.

 

Yem bitkileri ekilişi yapılan arazilerde ağırlıklı olarak silajlık mısır üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yonca, buğday, yemlik, dane, mısır, fiğ-hububat karışımı ve seteria üretimi de gerçekleştirilmektedir. Ekim ve hasat işlemlerinde modern makine ve ekipmanlar kullanılmaktadır.

 

Arazilerimizde linear sulama, damla sulama ve yağmurlama sulama gibi ileri teknoloji sulama sistemleri kullanılmaktadır. Belirli yerlerde kurulu A sınıfı buharlaşma kapları ile günlük buharlaşma, tansiyometreler ile de arazideki mevcut nem ölçülmekte ve bitki ihtiyacına göre sulama yapılmaktadır. Bu  sistemlerle geleceğimiz için önem taşıyan yer altı suları en ekonomik şekilde kullanılmaktadır.

İşletmelerimizde kullanılan kesif yemin tamamı kendi Yem Fabrikalarımızda hazırlanmaktadır. Yem Fabrikalarımız bünyesinde 20.000 ton dane kapasiteli, 19 adet çelik silo bulunmaktadır.

 

İşletmemiz bünyesinde bulunan Laboratuarda, Bitkisel Üretim Faaliyetlerimiz sonucu yetiştirilen ürünlerin ve satın alınan hammaddelerin gerekli tüm analizleri yapılmakta bu sayede satın alma sürecinde hammadde kalitesine göre fiyat tespiti yapılabilmektedir. Ayrıca yetiştirilen bitkisel ürünlerin uygun hasat zamanının belirlenmesinde ve yem rasyonlarının hazırlanmasında Laboratuar analizlerinden yararlanılmaktadır.

Yine işletmemizde üretilen süt için günlük analizler yapılarak, çiğ süt kalitesini etkileyen; yağ, protein, kuru madde, laktoz oranları, somatik hücre sayısı, aflatoksin ve antibiyotik kalıntısı vs. gibi parametreler günlük olarak izlenmekte ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi çerçevesinde kayıt altına alınmaktadır.

İletişim

Çiftlik Cad. No:6 Develi - Kayseri

+90 352 621 17 60

info@kurmelgroup.com

Bizimle İletişime Geçin