Saray Hayvancılık A.Ş

Hayvansal Üretim faaliyetleri; Kayseri ve Adana’da kurulu; Besi, Damızlık Süt Sığırcılığı ve buzağı büyütme işletmelerinde gerçekleştirilmektedir.

 

İşletmelerin Temel amacı; Dünya standartlarında  besi hayvanı ve damızlık yetiştiriciliği ile de kaliteli çiğ süt üretimi yapmaktır.

Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmeleri

Kayseri / Develi

Kayseri – Develi’de kurulu işletmeler içerisinde; modern yarı açık sağmalı inek ahırları, doğumhane, yeni doğan ünitesi, buzağı büyütme alanları, genç hayvan padokları, sağım tesisleri ve yem depoları bulunmaktadır.

6000 Baş Kurulu kapasiteye sahip Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmelerinde halen, Holstein cinsi sığırlardan oluşan 1600 sağmal ile birlikte toplam 5000 sığır bulunmaktadır. Sürümüzde suni tohumlama yöntemi ile gebelik oluşturulmakta bu sayede hayvan başına ortalama süt veriminin daha yukarıya çekilmesi ve sürü genetiğinin korunup geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Yarı açık ve açık sistem hayvan barınakları bulunan işletmede, sürü yönetimi programı uygulanmaktadır. Sürü yönetimi sistemi içerisinde bilgisayar programları ile tüm hayvan hareketleri, verim durumları ve veteriner uygulamaları izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

 

Sağmal inekler, yarı açık serbest duraklı ahırlarda barınmaktadırlar. İşletmedeki dişi hayvanların tümünde manyetik alıgılayıcılar bulunmaktadır. Bu sayede; kızgınlıklar (aşım isteği) ve hayvan hareketleri izlenebilmekte bu veriler ışığında sürü yönetim uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Buzağı Büyütme

Buzağı Besleme Sistemi ve igloları

Süt ve et kalitesinin yemleme ve buzağıların beslenmesinden itibaren başlandığı ilkesi ile hareket edilen Saray Çiftliği’nde buzağıların beslenmesinde modern yöntemler kullanılıyor ve buzağıların yetiştirilmesine ayrı bir önem verilmektedir.

Bu uygulamalar içerisinde buzağı hareketleri ve yem tüketimleri bilgisayarla kontrol edilmekte ve günlük olarak izlenmektedir. Buzağı beslemeleri bilgisayar destekli makinelerle otomatik olarak yapılmaktadır.

 

6 aylık yaşa kadar dişi ve erkek aynı gurup içinde barınan hayvanlar, 6 aylık yaştan itibaren cinsiyetlerine göre ayrı yaşam alanlarına alınmaktadırlar. Dişi hayvanların suni tohumla yöntemi ile gebe bırakma işlemlerine 14 aylık yaştan itibaren başlanmaktadır.

Sağım Tesisleri

Süt sağımı aynı anda 128 büyükbaş hayvanın sağımının yapılabildiği ‘’Türkiye’de en yüksek sağım hızına sahip Afimik sürü yönetim sistemi ile modernize edilmiş, biri 40×2 diğeri ise 24×2 olmak üzere iki farklı sağım hanede yapılmaktadır. Sağımhaneler, her biri bağımsız işleyen duraklı bölümlerden oluşmaktadır.

 

SAC sağım makinası ve Afimilk sürü yönetim sistemi kurulu sağımhanelerde, dünyada erişilmiş en son teknoloji olan çevrimiçi süt analiz cihazı AfiLab da Türkiye’de ilk kez işletmemizde kullanılmıştır.

Bu cihaz sayesinde sağılan hayvanların sütleri hersağımdaanaliz edilmekte ve yağ, protein, laktoz, üre değerleri, somatik hücre sayısı ile keton cisimciği yönünden bireysel olarak incelenebilmektedir.

Besi İşletmeleri

Kayseri – Adana

Kayseri’nin Yeşilhisar ve Adana’nın Karataş ilçelerinde kurulu besi işletmeleri bünyesinde, yarı açık sistem konforlu ve modern hayvan padokları, karantina ahırları, yem fabrikası, silaj ve yem depoları bulunmaktadır.

Kayseri / Yeşilhisar Besi İşletmeleri

Kayseri’nin Yeşilhisar ve Adana’nın Karataş İlçelerinde kurulu besi işletmeleri bünyesinde, yarı açık sistem konforlu ve modern hayvan padokları, karantinaahırları, yem fabrikası, silaj ve yem depoları bulunmaktadır.

 

Kayseri’ Yeşilhisar da kurulu Besi işletmelerimiz toplam 17.000 büyükbaş hayvan kapasitelidir. Modern besi işletmelerimizde; açık sistem model uygulanmaktadır. İşletmemizde 170000 m2 kapalı alana besi padokları, karantina ahırları, kuru ot, kesif yem ve silaj depoları bulunmaktadır.

Adana / Karataş Besi İşletmeleri

300.000 m2 açık alanda kurulu Adana besi işletmemizde toplam 15.000 büyükbaş hayvan kapasitelidir. İşletmeler bünyesinde 150.000 m2 kapalı alana sahip besi padokları, karantina ahırları, kuru ot, kesif yem ve silaj depoları bulunmaktadır.

 

Adana ve Kayseri besi işletmemizde hayvanlara sunulan yemlerin, hazırlanması ve dağıtımı bilgisayar donanımlı, yem karma-dağıtma araçlarıyla yapılmaktadır.

 

Birim alandan en yüksek verimi sağlayan ve içerdiği yararlı besin maddeleri sayesinde en iyi kaba yem bitkisi olan mısır, arazilerimizde yetiştirilip silaj yapıldıktan sonra hayvanlara kaliteli yem olarak servis edilmektedir

Kompost Gübre

Adana / Kayseri Kompost İşleme tesisi

Kompostlama teknolojisinde havalandırmalı sistemler ile yüksek kalitedeki kompost gübre 6-8 hafta içerisinde hazır hala getirilmektedir.Belirli oranda kuru madde ile çıkan taze gübre fanlara alınarak 4-6 hafta gibi sürede (normal koşullarda) kompostlaşması sağlanarak olgunlaşma ünitesini alınıp; 2-4 hafta arasında bekletilmektedir. Bu safha sonrasında ise sevke hazır son ürün elde edilmektedir.

 

Arazilerde Kompost Gübre Kullanılıyor

Hayvansal üretim sonucu elde edilen organik gübrelerimiz, 1 yıllık bir fermantasyon süresi sonucunda hasat sonrası yaklaşık 4 ton/da şekilde arazilerimize tatbik edilmektedir. Bu şekilde kimyasal gübre kullanım oranı yaklaşık %40 oranında azalmıştır. Arazilerimizde ekim öncesi her 30 dekar için bir adet olmak üzere toprak numuneleri alınarak analize gönderilmekte ve bu analiz sonuçlarına göre en uygun gübre kullanılmaktadır.

Hijyen

Gıda üretimi ile ilgili tüm kalite belgelerine sahip tesisimizde, üst düzey hijyen koşulları uygulanmaktadır. Üretimin tüm süreçlerinde, depolamadan paketlemeye, ham maddeden ürünlere kadar üretimin bütün aşamalarında hiçbir şekilde hijyen kurallarından taviz verilmeden, gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Hijyen, olmazsa olmazımızdır.

Kesimhane / Et Kombinası

Kesimhane ve Et İşleme Tesisleri

Türkiye’nin en büyük ve modern Kesimhane ve Et Kombinasında  güveni önde tutan saray Çiftliği markası ile ülkemiz insanlarının yaşam ve sağlık kalitelerine katkı sağlayarak gıda ürünleri üretilmektedir. Yüksek teknoloji ile donatılmış tesisler, toplam 40.000 m2 açık, 16.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Kesimhane

Kesim Tesislerinde, 500 büyükbaş /gün, 1500 küçükbaş /gün kesim yapılabilmektedir. Besi süresini tamamlamış hayvanlar kesimden bir gün önce tesise getirilerek dinlendirilir ve stres alıcı programlar uygulanır. veteriner hekim tarafından yapılan ante-mortem muayene sonucunda kesim işlemi islami kurallara uygun, üst düzey hijyenik koşullar altında gerçekleştirilir.

Et İşleme Tesisleri

60.000 kg /gün ürün üretim ve paketleme kapasitesine sahiptir.Tesisler içerisinde günümüzün en modern soğutma tekniğine sahip 3500 m2 soğuk hava depoları bulunmaktadır.Hijyenik ve doğal şartların sağlandığı ortamlarda kurutularak hazırlanan kaliteli baharatlardan elde edilen nefis Saray Çiftliği sucuk sofralarınıza lezzet katar.

 

Kültürümüze has en köklü lezzetlerden biri olan pastıra, Saray Çiftliği değerli etlerinin özenle hazırlanıp; şoklama, tuzlama, presleme, kurutma ve 1. kalite baharatlarla hazırlanan çemenle kaplanarak dinlendirilmesi işlemleri sonucu yapımı zahmetli, tüketimi gayet kolay bir ürün elde edilmektedir. Arzuya göre çiğ veya pişirilerek tüketimi mümkün olan pastırma geleneksel üretim metoduyla tüm hijyenik şartlar yerine getirilerek üretilmektedir.

 

Ninenizin mutfağından gelen o kavrulmuş et kokusunu Saray Çiftliği size kavurma olarak sunmakta. Özenle seçilen etlerin, yüksek ısıda, cidarlı kavurma kazanlarında pişirilmesi sonucu elde edilen kavurma ile tüketiciye sağlıklı, leziz ve tüketimi gayet pratik bir ürün sunulmaktadır.

Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası

Süt İşleme Tesisi

 

Süt kalitesiyle gelen ayrıcalık..

 

En saf, doğal ve lezzetli süt ve süt ürünlerinin tüketicilere sunulması içim; sürümüzü yetiştirdiğimiz katkısız kaliteli yemlerle besliyoruz. Antibiyotik kullanılmayan hayvanlardan sağılan, yüksek kaliteli sütü 15 dk sonra süt fabrikamıza ulaştırıyor ve yüksek hijyen standartlarına sahip üretim tesislerinde Saray Çiftliği ürünlerine dönüştürüyoruz.

 

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde kurulu süt fabrikasında, modern teknoloji kullanılmakta, sütün sağılmasından, taşınmasına, pastörizasyonundan, işlenmesine kadar bütün işlemler otomatik olarak ve yüksek hijyen koşulları sağlanarak yapılmaktadır.

 

Günde 45 ton sütün elde  edildiği işletmeler içinde kurulan süt fabrikası sayesinde, sütün kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden sağıldığı andaki tazeliği, kalitesini ve lezzetini koruyarak üretime dönüştürülmesi  ayrıcalık sağlamaktadır. Vakumlu ambalaj paketleme ve kutuda salamuralı üretimin yapıldığı tesiste, 40’ın üzerinde farklı ürün üretilmektedir.

İletişim

Çiftlik Cad. No:6 Develi - Kayseri

+90 352 621 17 60

info@kurmelgroup.com